Nasze usługi obejmują:

  • przygotowanie projektów oraz prowadzenie dokumentacji,
  • przygotowanie kosztorysu i kontrola kosztów,
  • produkcja konstrukcji,
  • kontrola i koordynacja dostaw,
  • zarządzanie pracami budowlanymi,
  • koordynacja robót podwykonawców,
  • prowadzenie wszystkich prac przestrzegając przepisów BHP,
  • przeprowadzenie odbioru końcowego,
  • zebranie dokumentacji powykonawczej oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie,
  • stały kontakt z Klientem – informowanie o przebiegu prac i postępach oraz oddawanie poszczególnych części projektu.

Jesteśmy w stanie przeprowadzić cały proces realizacji inwestycji: od projektu wstępnego aż po końcowy odbiór, a nasz zespół służy Państwu pomocą na każdym etapie. Współpracujemy też z biurami architektonicznymi czy konstrukcyjnymi, by wesprzeć ich w realizacji poszczególnych części projektu.