Nadzorujemy i koordynujemy cały proces realizacji inwestycji: od projektu wstępnego aż po końcowy odbiór, a nasz zespół służy Państwu pomocą na każdym etapie.

Jak wygląda sam proces prac projektu?

PRZETARG – przygotowujemy ofertę dostosowaną do przedstawionych w przetargu wytycznych. Dzięki własnej produkcji oraz doświadczonemu zespołowi jesteśmy w stanie zaproponować konkurencyjną cenę zachowując wysoki standard naszych usług.

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA – to etap dopracowywania szczegółów projektu oraz czas, w którym Klient może doprecyzować swoje oczekiwania i zgłaszać zastrzeżenia. Zawsze odpowiadamy na wszystkie uwagi Klienta. Chcemy mieć pewność, że końcowy efekt współpracy będzie satysfakcjonujący dla obu stron.

POZWOLENIE NA BUDOWĘ – oferujemy kompleksową pomoc organizacyjno- prawną. Zbieramy dokumentację niezbędną do otrzymania pozwolenia na budowę i na bieżąco informujemy Klienta o wynikach naszych działań.

PRZYGOTOWANIE BUDOWY – to dalszy ciąg kompletowania niezbędnych dokumentów, ale też rozpoczęcie działań w terenie. Na tym etapie przygotowujemy plac budowy do rozpoczęcia prac.

BUDOWA – sprawnie realizujemy każdy element projektu, tak by prace przebiegały efektywnie i zgodnie z harmonogramem. Pozostajemy w aktywnym kontakcie z Klientem, informujemy go o postępach i odpowiadamy na wszelkie pytania. Przestrzegamy zasad BHP i upewniamy się, że każda osoba przebywająca na i w pobliżu placu budowy jest bezpieczna.

ZAKOŃCZENIE PRAC – zakończenie prac i uprzątnięcie placu budowy. Zbieramy dokumentację powykonawczą, kończymy prace praktyczne i porządkujemy plac budowy. ODBIÓR KOŃCOWY – oddajemy ukończony obiekt do użytkowania.